En film om kunstnerisk utviklingsarbeid, Hildegunn Solbø

Om å forske gjennom kunsten.
Førstelektor Hildegunn Solbø ved OsloMet forteller om sitt arbeid med grafikk.