Kunstnerisk utviklingsarbeid

En film om et kunstnerisk utviklingsarbeid av førstelektor Anne Bryhn, førstelektor Heidi Dahlsveen og førstelektor Randi Veiteberg Kvellestad ved Institutt for estetiske fag, OsloMet.
Om å forske gjennom kunsten. Prosjektet undersøker temaene ensomhet og omsorg, gjennom biografiske, autobiografiske og tradisjonelle (norrøne) fortellinger, og ved bruk av kunstneriske metoder hvor målet og utkommet er en fortellerforestilling for voksne: Omsorg – fortellinger om ubehag, ensomhet og en elefant.