En film om kunstnerisk utviklingsarbeid, Niels Peter Underland

Om å forske gjennom kunsten.
Dosent Niels Peter Underland ved OsloMet forteller om sitt arbeid med drama og teater.