En film om kunstnerisk utviklingsarbeid, Gunhild Vatn

Om å forske gjennom kunsten.
Førsteamanuensis Gunhild Vatn ved OsloMet forteller om sitt arbeid med porselen.