TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

703 views 22. januar 2016

Veien til høyere utdanning

547 views 4. juni 2015

Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom flere utdanninger på HiOA som ga en workshop på Elvebakken v.g.s

Mer om deriverbare funksjoner

337 views 9. april 2015

Integreasjon ved substitusjon

319 views 9. april 2015

Integrasjon

472 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integrasjon

394 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

637 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Deriverbare funksjoner 2

446 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

348 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

490 views 9. april 2015

Delvis integrasjon

381 views 9. april 2015