Tagget med 2019

Møteforberedelse

677 views 16. desember 2019

Publisert 2019 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) presenterer hvordan du forbereder et møte i Møte- og utvalgsmodulen i Public 360. Innledning Hvordan få rollen som utvalgssekretær Få oversikt over saker som er meldt opp til utvalget og sjekk at det er ferdig behandlet Hvordan klargjøre oppmeldte saker til sakslisten...

Publisering

458 views 10. desember 2019

Publisert 2019 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du publiserer møtedokumentene for offentligheten. Innledning - hvilke dokumenter publiseres på OpenGov Hvordan publisere møtedokumenter Hvor finner jeg publiserte møtedokumenter

Gjennomføring av møte

498 views 10. desember 2019

Publisert 2019 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du bruker møte og utvalgsmodulen i møtet. Innledning Registrering av oppmøte Skrive og lage referat med vedtak

Kom i gang med møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

817 views 28. november 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan ditt utvalg kan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public 360, som verktøy for møte og utvalgsadministrasjon. Utvalgssekretærrolle i P360 Få lagt inn ditt utvalg i modulen Hvordan legge til og administrere medlemmer Hvordan opprette møter

Bygg- og energiteknikk

356 views 22. november 2019

Byggingeniører og energi og miljø i bygg-ingeniører har siden våre første byggverk vært med på å forme verden vi lever i, og funnet løsninger for å gjøre det umulige mulig. Nå står vi overfor enorme utfordringer de kan hjelpe oss med... Finn ut mer på Institutt for bygg og energiteknikk på OsloMet.

Civil Engineering and Energy Technology

432 views 22. november 2019

Construction engineers and Energy and Indoor Environment in Buildings engineers have been helping to shape the world we live in since our first construction, and have found solutions to make the impossible possible. Now we are facing enormous challenges they can help us with ... Find out more at the Department of Civil Engineering and Energy...

Lunsjpåfyll: 25 år etter høgskolereformen

243 views 22. november 2019

Tilbakeblikk og debatt med aktuelle aktører fra reformperioden. Gudmund Hernes, Steinar Stjernø og Kari Østvedt mimrer og forteller om reformperioden i 1994.

Nyre- og ureterstein

412 views 20. november 2019

Miniforelesning om nyre- og ureterstein. Videoen inngår i et helhetlig undervisningsopplegg i sykdomslære, gratis tilgjengelig på OsloMetX

Urinveissykdommer

522 views 20. november 2019

Miniforelesning om urinveissykdommer. Videoen inngår i et helhetlig undervisningsopplegg i sykdomslære, gratis tilgjengelig på OsloMetX

3 av 3 Nyresykdommer

419 views 20. november 2019

Del 3 av 3 av forelesningsrekke om nyresykdommer. Videoen inngår i et helhetlig undervisningsopplegg i sykdomslære, gratis tilgjengelig på OsloMetX

2 av 3 Nyresykdommer

363 views 20. november 2019

Del 2 av 3 av forelesningsrekke om nyresykdommer. Videoen inngår i et helhetlig undervisningsopplegg i sykdomslære, gratis tilgjengelig på OsloMetX

1 av 3 Nyresykdommer

573 views 20. november 2019

Del 1 av 3 av forelesningsrekke om nyresykdommer. Videoen inngår i et helhetlig undervisningsopplegg i sykdomslære, gratis tilgjengelig på OsloMetX