Publisering

Publisert 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du publiserer møtedokumentene for offentligheten.

  1. Innledning - hvilke dokumenter publiseres på OpenGov
  2. Hvordan publisere møtedokumenter
  3. Hvor finner jeg publiserte møtedokumenter