Hjemmeeksamen

Har du spørsmål til hvordan hjemmeeksamen leveres i Inspera?
Denne videoen viser deg hvordan!
For mer informasjon: https://student.oslomet.no/hjemmeeksamen