Møteforberedelse

Publisert 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) presenterer hvordan du forbereder et møte i Møte- og utvalgsmodulen i Public 360.

  1. Innledning
  2. Hvordan få rollen som utvalgssekretær
  3. Få oversikt over saker som er meldt opp til utvalget og sjekk at det er ferdig behandlet
  4. Hvordan klargjøre oppmeldte saker til sakslisten - journalføring av dokumenter
  5. Journalfør alle oppmeldte saker på en gang
  6. Legg saker i riktig rekkefølge på sakslisten
  7. Produser komplett møteinnkalling/møtebok
  8. Registrering av habilitet
  9. Avslutning og kontaktinformasjon