Hvordan vil vi få informasjonen presentert?

Publisert 2019

Kort eksempel på to måter å bruke PowerPoint.