Middels avansert animasjon i PowerPoint

Publisert 2019

Kort video om hvordan man kan gjøre en middels avansert animasjon i PowerPoint