Kom i gang med møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan ditt utvalg kan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public 360, som verktøy for møte og utvalgsadministrasjon.

1 - Utvalgssekretærrolle i P360
2 - Få lagt inn ditt utvalg i modulen
3 - Hvordan legge til og administrere medlemmer
4 - Hvordan opprette møter