Animasjoner i PowerPoint

Publisert 2019

Kort video om muligheten for animasjoner i PowerPoint