SAMSVAR- Hvem bygger framtidens byer, demokrati eller marked

De største byene i Norge fortsetter å vokse.
I dette Samsvar-seminaret har vi en debatt med utgangspunkt i følgende to spørsmål:
  1. Hva skal til for at framtidens byer blir gode og inkluderende steder for alle som bor der?
  2. Hvem er det som bestemmer byutviklingen - politikerne eller de private markedsaktørene?