SAMSVAR: Hvem bygger framtidens byer, demokrati eller marked

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

De største byene i Norge fortsetter å vokse. I dette Samsvar-seminaret har vi en debatt med utgangspunkt i følgende to spørsmål:

  • Hva skal til for at framtidens byer blir gode og inkluderende steder for alle som bor der?
  • Hvem er det som bestemmer byutviklingen - politikerne eller de private markedsaktørene?

1 - Åpning ved ordstyrer: Geir Heierstad, NIBR.

Innlegg:

2 - Hvem bygges fremtidens byer for? Hvordan kan vi sikre gode, inkluderende 

byer og byrom? Ved Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR.

3 - Byene i sterk vekst: Økonomisk, sosial og geografisk endring. 

Ved Terje Wessel, professor ved UiO. 

4 - Å bygge by i Oslo - Målkonflikter mellom politikk og marked.

Ved Bengt Andersen, forsker ved AFI.

Kommentarer ved:

5 - Peter Butenschøn, arkitekt

6 - Anders Gregersen, adm.dir. OBOS Fornebulandet

7 - Plenumsdebatt