SAMSVAR: Hvem bygger framtidens byer, demokrati eller marked

Publisert 2019

De største byene i Norge fortsetter å vokse. I dette Samsvar-seminaret har vi en debatt med utgangspunkt i følgende to spørsmål:

 • Hva skal til for at framtidens byer blir gode og inkluderende steder for alle som bor der?
 • Hvem er det som bestemmer byutviklingen - politikerne eller de private markedsaktørene?
 1. Åpning ved ordstyrer: Geir Heierstad, NIBR.
 2. Innlegg:
  1. Hvem bygges fremtidens byer for? Hvordan kan vi sikre gode, inkluderende byer og byrom? Ved Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR.
  2. Byene i sterk vekst: Økonomisk, sosial og geografisk endring ved Terje Wessel, professor ved UiO.
  3. Å bygge by i Oslo - Målkonflikter mellom politikk og marked ved Bengt Andersen, forsker ved AFI.
 3. Kommentarer ved:
  1. Peter Butenschøn, arkitekt
  2. Anders Gregersen, adm.dir. OBOS Fornebulandet
 4. Plenumsdebatt