Flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser

Dette er det fjerde webinaret i Oslo Kommune sin serie med fem webinarer om temaet mangfold og inkludering skoleåret 2021-2022.

I dette webinaret snakker Marit Lunde og Dag Fjæstad fra NAFO om flerspråklighet som ressurs og bruk av flerspråklige digitale ressurser.