Tagget med digitale ressurser

Med rom for språklig og kulturelt mangfold

127 views 6. april 2022

Dette er det femte og siste webinaret i Oslo Kommune sin serie med fem webinarer om temaet mangfold og inkludering skoleåret 2021-2022. I dette webinaret snakker Thomas Eri fra OsloMet om språklig og kulturelt mangfold – en praksisnær tilnærming

Flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser

248 views 9. mars 2022

Dette er det fjerde webinaret i Oslo Kommune sin serie med fem webinarer om temaet mangfold og inkludering skoleåret 2021-2022. I dette webinaret snakker Marit Lunde og Dag Fjæstad fra NAFO om flerspråklighet som ressurs og bruk av flerspråklige digitale ressurser.

Tilgang til digitale ressurser

261 views 24. mars 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Dosent Helge Høivik viser muligheter for tilgang til digitale ressurser ved OsloMet.