Med rom for språklig og kulturelt mangfold

Dette er det femte og siste webinaret i Oslo Kommune sin serie med fem webinarer om temaet mangfold og inkludering skoleåret 2021-2022.

I dette webinaret snakker Thomas Eri fra OsloMet om språklig og kulturelt mangfold – en praksisnær tilnærming