SAMSVAR: Ungdomskriminalitet – bør vi frykte utviklingen?

Hvilken utfordring utgjør egentlig kriminalitet og vold i ungdomsmiljøer i Norge?

Ungdomsvold har fått mye oppmerksomhet i media.

Stadig yngre bærer kniv.

Stadig grovere forhold.

En del av bakteppet for den offentlige bekymringen er situasjonen i Sverige, hvor gjengdrap og drapsforsøk er blitt utført av ungdom i et omfang som har fått internasjonal oppmerksomhet.

Er det dette vi kan vente oss her? Eller er det medieskapt, grunnløs frykt?

Dette SAMSVAR-seminaret presenterer kunnskapsbaserte innlegg fra forskere.

Du møter:

Stian Lid, forsker By- og regionforskningsinstituttet NIBR OsloMet

Sveinung Sandberg, professor Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitet i Oslo

Monika Grønli Rosten, forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Dette arrangementet er en del av SAMSVAR-seminarene. Ved OsloMet har forskningsmiljøene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Senter for profesjonsstudier (SPS) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Miljøene inviterer til seminar om aktuelle samfunnsutfordringer. Målet med seminarserien er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap.