4 av 8 - Ungdatakonferansen 2022 - Familie og utdanning

  1. En videosnutt med intervjuer av ungdom
  2. Konferansier Linn Stalsberg introduserer Familie og utdanning
  3. Digitalt foreldreskap fra et risikoperspektiv Khalid Ezat Azam , Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
  4. Digitalisering i skolen: Sentrale dilemmaer Marte Blikstad Balas , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
  5. E-sport som utdanningsvei – Stian Overå , KORUS Øst