SAMSVAR: Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

I Norge er det få som sulter, og de fleste har et sted å bo. Likevel er mange ekskludert fra samfunnets fellesskap fordi de mangler penger. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hvordan vi definerer fattigdom i velferdsstaten Norge og presenterer et forbruksbasert mål på fattigdom. Dette er et nytt mål på fattigdom som skal gi et konkret svar på hva det koster å ha et verdig liv i Norge.

Kan det bidra til å finne årsakene til fattigdom – og hjelpe politikerne til å finne løsninger som kan løfte familier ut av fattigdom? 

1 - Anita Borch ved SIFO, introduserer seminaret

Innlegg:

2 - Elling Borgeraas, SIFO: Et forbruksbasert mål på fattigdom

3 - Tor Morten Normann, Statistisk Sentralbyrå: Lavinntekt og måling av fattigdom. Ulike mål og utvikling over tid

4 - Bjørn Hvinden, NOVA: Hvordan kan fattigdom bekjempes?

Kommentarer:

5 - Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av Stortingets finanskomité 

6 - Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV og medlem av Stortingets kommunalkomité

7 - Spørsmål fra salen