SAMSVAR: Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

Publisert 2019

I Norge er det få som sulter, og de fleste har et sted å bo. Likevel er mange ekskludert fra samfunnets fellesskap fordi de mangler penger. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hvordan vi definerer fattigdom i velferdsstaten Norge og presenterer et forbruksbasert mål på fattigdom. Dette er et nytt mål på fattigdom som skal gi et konkret svar på hva det koster å ha et verdig liv i Norge.

Kan det bidra til å finne årsakene til fattigdom – og hjelpe politikerne til å finne løsninger som kan løfte familier ut av fattigdom?

 1. Anita Borch ved SIFO, introduserer seminaret
 2. Innlegg:
  1. Elling Borgeraas, SIFO: Et forbruksbasert mål på fattigdom
  2. Tor Morten Normann, Statistisk Sentralbyrå: Lavinntekt og måling av fattigdom. Ulike mål og utvikling over tid
  3. Bjørn Hvinden, NOVA: Hvordan kan fattigdom bekjempes?
 3. Kommentarer:
  1. Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av Stortingets finanskomité
  2. Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV og medlem av Stortingets kommunalkomité
 4. Spørsmål fra salen