1 av 2 Ungdatakonferansen 2014

Publisert 2017

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Nye rammer for unge liv.

En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden.

  1. Del 1 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2014.
  2. Åpning av konferansen, Kåre Hagen, Leder for Nova
  3. Nye rammer for unge liv, Mira Aaboen Sletten, Nova
  4. Ungdoms hverdagsliv introduksjon
  5. Sosiale Medier, Øystein Gilje, Universitetet i Oslo
  6. Familielivet, Helene Aarseth, Nova
  7. Skole – ungdom som elev, Anders Bakken, Nova
  8. Ungdomskultur, Viggo Vestel, Nova
  9. Spørsmål til de fire innlederne
  10. Intervju i pausen Kjersti Thoresen fra HiOA-tv snakker med forskningsleder Anders Bakken fra NOVA og forsker Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning.