SAMSVAR: Normalitet og avvik

Publisert 2016

I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hva betyr det at noe er normalt? Er det normale et gjennomsnitt av noe, eller et ideal man bør strekke seg etter? Eller er ordet kun et virkemiddel for å kategorisere og rangere mennesker?

  • Are Vegard Haug, forskningsleder ved NOVA, introduserer seminaret.
  • Lars Grue, forfatter, sosiolog og forsker ved NOVA har i lang tid vær opptatt av forholdet mellom normalitet og avvik, og i hans bok, Normalitet, antyder han at normalitetsbegrepet kan være i ferd med å snevres inn. I sitt innlegg kommer Grue inn på hva ordet betyr og hvordan det brukes til å beskrive menneskers fysiske og psykiske egenskaper.
  • Finn Skårderud, psykiater, forfatter og professor har i mange år jobbet med unge mennesker som av ulike årsaker sliter med spiseforstyrrelser. Hvordan stemmer Grues forståelse av samfunnsutviklingen på feltet med Skårderuds erfaringer i møtet med unge mennesker?
  • Panelsamtale