Vår Forskning Viser - Skattevillighet NOVA 25 år

Vi blir stadig eldre og de unge vil i større grad måtte bære skattebyrden på sine skuldre. Men vil de være med på dugnaden?