Tagget med generasjoner

Vår Forskning Viser - Skattevillighet - Nova 25 år

80 views 7. januar 2022

Bekymring for den norske velferdsstaten er et tilbakevendende tema i offentlig debatt. Mange ser en mulig kilde til konflikt mellom yngre og eldre generasjoner. Kan det tenkes at dagens unge ikke vil slutte opp om velferdsstaten i like stor grad som foregående generasjoner har gjort, for eksempel ved å bli mindre villige til å betale skatt?...

Vår Forskning Viser - Skattevillighet NOVA 25 år

22 views 7. januar 2022

Vi blir stadig eldre og de unge vil i større grad måtte bære skattebyrden på sine skuldre. Men vil de være med på dugnaden?