Vår Forskning Viser - Skattevillighet - Nova 25 år

Bekymring for den norske velferdsstaten er et tilbakevendende tema i offentlig debatt. Mange ser en mulig kilde til konflikt mellom yngre og eldre generasjoner. Kan det tenkes at dagens unge ikke vil slutte opp om velferdsstaten i like stor grad som foregående generasjoner har gjort, for eksempel ved å bli mindre villige til å betale skatt?

Tale Hellevik er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og forsker på velferdsstaten og generasjonsrelasjoner. Hun tar for seg skattevilligheten hos de unge i en ny forskningsserie hvor forskerne våre ser nærmere på aktuelle temaer. Grafen som presenteres i videoen er basert på data fra Ipsos sin spørreundersøkelse Norsk Monitor.