TKD - Teknologi, kunst og design

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

538 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

540 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

463 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

522 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

459 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

485 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1a Boolsk algebra

514 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Integreasjon ved substitusjon

388 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Integrasjon

531 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 3.

Integrasjon

469 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. Video 2 av 3.

Integrasjon

718 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 3.

Smarte tekstiler (kort versjon)

425 views 4. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Tverrfaglig samarbeid. Tema: smarte tekstiler