Marianne

Marianne tar en master i Energi og miljø i bygg - siviliingeniør og reflekterer rundt viktigheten av mastergrad.