Tagget med bygg

Spesialisering i geoteknikk på masterstudiet Bygg – sivilingeniør

924 views 21. februar 2023

OsloMet tilbyr spesialisering i geoteknikk på masterstudiet Bygg – sivilingeniør med vekt på digitalisering, modellering og storbygeoteknikk. Som geotekniker bidrar du til å løse viktigeutfordringer innen klima, miljø og samfunnssikkerhet. Du lærer av dyktige fagfolk, og blir etterspurt arbeidskraft når du blir ferdig. OsloMet samarbeider med...

Energi og miljø i bygg – ingeniør

987 views 16. januar 2023

Energi og miljø i bygg – ingeniør

Marianne

3.036 views 2. mars 2021

Marianne tar en master i Energi og miljø i bygg - siviliingeniør og reflekterer rundt viktigheten av mastergrad.

Civil Engineering and Energy Technology

506 views 22. november 2019

Construction engineers and Energy and Indoor Environment in Buildings engineers have been helping to shape the world we live in since our first construction, and have found solutions to make the impossible possible. Now we are facing enormous challenges they can help us with ... Find out more at the Department of Civil Engineering and Energy...