Åpen dag: IT-studier ved OsloMet

Linda, Andrea og Sheimaa forteller om IT-studiene ved OsloMet.
Filmen er til Åpen dag.