TKD - Teknologi, kunst og design

Å være med

367 views 9. mars 2017

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Å være med

523 views 2. mars 2017

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Universell utforming: Design og etikk

466 views 8. mars 2017

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.

Snøhetta

996 views 31. januar 2017

Håvard Vasshaug jobber med 3D-modellering i arkitektfirmaet Snøhetta. Han forteller om arbeidsprosesser, prosjekter, mennesker, organisering og arbeidsforhold i firmaet.

SKUP - kunst og skapende prosesser som metode i skoleutvikling

329 views 31. januar 2017

Sara Birgitte Øfsti presenterer SKUP -skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken.

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

470 views 31. januar 2017

Peter Haakonsen presenterer prosjektet "khdele", som dreier seg om å utvikle en åpen database hvor man kan søke etter lærestoff i kunst og håndverk.

Åpning av kunst- og håndverkskonferansen 2017

337 views 31. januar 2017

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen.

Faggrupper for lærere i kunst og håndverk

305 views 31. januar 2017

Irene Brodshaug snakker om fagruppene for lærere i kunst og håndverk i Skedsmo kommune, og viser til på fagsamarbeid for dem som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen.

Arkitektur i ungdomsskolen

562 views 31. januar 2017

Eva Lutnes presenterer et undervisnigsopplegg om arkitektur som hun har brukt ved Ener ungdomsskole.

Veileder i kunst og håndverk

370 views 31. januar 2017

Birthe Duesund Nilsen og Irene Brodshaug har sittet i arbeidsgruppe for utdanningsdepartementet og vært med å utvikle læreplanen for kunst og håndverk.