TKD - Teknologi, kunst og design

KDA2017 - Dan Zohar

380 views 17. mars 2017

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017

KDA2017 - Brit Iren H. Haavik

381 views 20. mars 2017

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017

KDA2017 - Birte Brekketo

477 views 17. mars 2017

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017

Åpen dag 2017: Motevisning

465 views 13. mars 2017

Studenter fra kunst og design - mote og produksjon - viser frem egne produkter på motevisning som arrangeres på Åpen dag 2017.

Å være med

430 views 9. mars 2017

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Å være med

558 views 2. mars 2017

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Universell utforming: Design og etikk

529 views 8. mars 2017

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.

Snøhetta

1.036 views 31. januar 2017

Håvard Vasshaug jobber med 3D-modellering i arkitektfirmaet Snøhetta. Han forteller om arbeidsprosesser, prosjekter, mennesker, organisering og arbeidsforhold i firmaet.

SKUP - kunst og skapende prosesser som metode i skoleutvikling

368 views 31. januar 2017

Sara Birgitte Øfsti presenterer SKUP -skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken.

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

510 views 31. januar 2017

Peter Haakonsen presenterer prosjektet "khdele", som dreier seg om å utvikle en åpen database hvor man kan søke etter lærestoff i kunst og håndverk.