Utvekslingsfilm – Hva studenter sier om finansiering

Film om finansiering – Lytt til erfaringene som noen av teknologistudentene gjorde seg da de var på utveksling.

Se en film om utveksling og bolig.