Utvekslingsfilm – Hva studenter sier om bolig

Film om bolig – Lytt til erfaringene som noen av teknologistudentene gjorde seg da de var på utveksling.

Se en film om utveksling og finansiering.