Tagget med studenthistorier

Utvekslingsfilm – Hva studenter sier om bolig

170 views 29. oktober 2021

Film om bolig – Lytt til erfaringene som noen av teknologistudentene gjorde seg da de var på utveksling. Se en film om utveksling og finansiering.

Åpen dag: Medier og kommunikasjon

247 views 3. mars 2021

Ida forteller om hvordan det er å gå på studiet medier og kommunikasjon.

Åpen dag: Sykepleie

398 views 3. mars 2021

Sykepleierstudentene Viljar, Catharina og Jawahir gir oss et innblikk i hvordan det er å studere sykepleie på OsloMet.

Julie

187 views 26. februar 2021

Julie studere Mote og Design og reflekterer rundt å ta master.

Åpen dag: Administrasjon og ledelse

240 views 25. februar 2021

Robin forteller om hvordan det er på studiet Administrasjon og ledelse. Filmen er til Åpen dag.

Åpen dag: Sosialt arbeid

236 views 25. februar 2021

Nora forteller om hvordan det er på studiet Sosialt arbeid. Filmen er til Åpen dag 2021.

Master i medieutvikling - Sakprosa

587 views 24. februar 2021

Lars Sandved Dalen har tatt master i Sakprosa og deler sine erfaringer.

Bachelor i Maskiningeniør

4.381 views 24. februar 2021

Heidi Friis Rossen tar en bachelor i maskiningeniør og deler sine erfaringer.

Åpen dag: Økonomi og administrasjon

370 views 22. februar 2021

Matilde snakker om studiet Økonomi og administrasjon Filmen er til Åpen dag

Åpen dag: Fotojournalistikk

320 views 22. februar 2021

Hanna forteller hvordan det er på bachelor i fotojournalistikk. Til åpen dag.

Åpen dag: Bachelor i Arkivvitenskap

345 views 22. februar 2021

Helene snakker om hvordan det er på bachelor i arkivvitenskap. Filmen er ment for Åpen dag.

Åpen dag: Journalistikk

243 views 22. februar 2021

Aurora snakker om journalistikk-studiet. Video er til Åpen dag.