Åpen dag: Økonomi og administrasjon

Matilde snakker om studiet Økonomi og administrasjon

Filmen er til Åpen dag