Åpen dag: Økonomi og administrasjon

Matilde snakker om studiet Økonomi og administrasjon
Filmen er til Åpen dag