Åpen dag: Fotojournalistikk

Hanna forteller hvordan det er på bachelor i fotojournalistikk.

Til åpen dag.