Tagget med styremøte oslomet

Styremøte OsloMet 15.juni 2023 (del2)

114 views 22. juni 2023

Tid Varighet Saksnummer Sak 08.30 5 min Innkalling og dagsorden 08.35 45 min 21/2023 Forslag til endring i språkpolitiske retningslinjer 09.20 45 min 22/2023 d) Status KVU Campus Romerike 10.05 15 min PAUSE 10.20 35 min 20/2023 Ny virksomhetsstrategi for OsloMet 10.55 60 min 16/2023...

Styremøte OsloMet 15.juni 2023 (del1)

178 views 15. juni 2023

table thead tr thTid/th thVarighet/th thSaksnummer/th thSak/th /tr /thead tbody tr td p08.30/p /td td pb5 min/b/p /td td p/p /td td...

Styremøte 9. februar 2023

172 views 10. februar 2023

Styremøte 8.desember 2022

177 views 8. desember 2022

Styremøte 8.desember 2022

128 views 8. desember 2022

Styremøte 26.oktober 2022

241 views 26. oktober 2022

Vedtakssaker Dagsorden 32/2022Innstillingsutvalg for ansettelseendringer i personalreglementet 33/2022Godkjennelse av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for stillingen som PRU versjon 071022 .docx 34/2022OsloMets satsingsforslag utenfor statsbudsjettrammen 2024 35/2022Virksomhetsrapportering 2. tertial 2022 36/2022Delegering til rektor –...

Styremøte 15.-16. sept 2022

275 views 16. september 2022

Vedtakssaker Dagsorden 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 2022 22/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 23/2022Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25 DiskusjonssakerOrienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022 24/2022 c) -...

Styremøte 15.-16. sept 2022

141 views 16. september 2022

Vedtakssaker DagsordenDagsorden 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 202222/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 23/2022Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25 DiskusjonssakerOrienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022...

Styremøte OsloMet 16.juni 2022

146 views 17. juni 2022

Saksliste Vedtakssaker DagsordenDagsorden 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 2022 22/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 Diskusjonssaker Orienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022 24/2022 c) - Årsplan styresaker 2022...

Styremøte OsloMet 16.juni 2022

119 views 16. juni 2022

Saksliste Vedtakssaker Dagsorden - Dagsorden 20/Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/Foreløpig rammefordeling for 2025 og oppdatert risikobilde 2022 22/Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 DiskusjonssakerOrienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022 24/2022 c) - Årsplan styresaker 2022 24/2022...