Tagget med styremøte oslomet

Styremøte 8.desember 2022

146 views 8. desember 2022

Styremøte 8.desember 2022

97 views 8. desember 2022

Styremøte 26.oktober 2022

215 views 26. oktober 2022

Vedtakssaker Dagsorden 32/2022Innstillingsutvalg for ansettelseendringer i personalreglementet 33/2022Godkjennelse av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for stillingen som PRU versjon 071022 .docx 34/2022OsloMets satsingsforslag utenfor statsbudsjettrammen 2024 35/2022Virksomhetsrapportering 2. tertial 2022 36/2022Delegering til rektor –...

Styremøte 15.-16. sept 2022

245 views 16. september 2022

Vedtakssaker Dagsorden 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 2022 22/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 23/2022Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25 DiskusjonssakerOrienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022 24/2022 c) -...

Styremøte 15.-16. sept 2022

108 views 16. september 2022

Vedtakssaker DagsordenDagsorden 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 202222/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 23/2022Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25 DiskusjonssakerOrienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022...

Styremøte OsloMet 16.juni 2022

107 views 17. juni 2022

Saksliste Vedtakssaker DagsordenDagsorden 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 2022 22/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 Diskusjonssaker Orienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022 24/2022 c) - Årsplan styresaker 2022...

Styremøte OsloMet 16.juni 2022

92 views 16. juni 2022

Saksliste Vedtakssaker Dagsorden - Dagsorden 20/Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022 21/Foreløpig rammefordeling for 2025 og oppdatert risikobilde 2022 22/Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022 DiskusjonssakerOrienteringssaker 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022 24/2022 c) - Årsplan styresaker 2022 24/2022...