Styremøte OsloMet 16.juni 2022

Saksliste

 • Vedtakssaker
  • DagsordenDagsorden
  • 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022
  • 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 2022
  • 22/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022
 • Diskusjonssaker
 • Orienteringssaker
  • 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022
  • 24/2022 c) - Årsplan styresaker 2022
  • 24/2022 d)Studentombudets årsrapport for 2021
  • 24/2022 e)Rektors orienteringer 16. juni