Styremøte OsloMet 16.juni 2022

 1. Saksliste
 2. Vedtakssaker
  • Dagsorden - Dagsorden
  • 20/Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022
  • 21/Foreløpig rammefordeling for 2025 og oppdatert risikobilde 2022
  • 22/Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022
 3. DiskusjonssakerOrienteringssaker
  • 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022
  • 24/2022 c) - Årsplan styresaker 2022
  • 24/2022 d)Studentombudets årsrapport for 2021
  • 24/2022 e)Rektors orienter 16. juniering