Styremøte 15.-16. sept 2022

Vedtakssaker

  • Dagsorden
  • 20/2022Virksomhetsrapportering 1.tertial 2022
  • 21/2022Foreløpig rammefordeling for 20232025 og oppdatert risikobilde 2022
  • 22/2022Forhandlingsfullmakt HTA pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2022
  • 23/2022Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25

DiskusjonssakerOrienteringssaker

  • 24/2022 a)Protokoll Universitetsstyret 12.05.2022
  • 24/2022 c) - Årsplan styresaker 2022
  • 24/2022 d)Studentombudets årsrapport for 2021
  • 24/2022 e)Rektors orienteringer 16. juni