Styremøte OsloMet 15.juni 2023 (del2)

Tid Varighet Saksnummer Sak 08.30 5 min Innkalling og dagsorden 08.35 45 min 21/2023 Forslag til endring i språkpolitiske retningslinjer 09.20 45 min 22/2023 d) Status KVU Campus Romerike 10.05 15 min PAUSE 10.20 35 min 20/2023 Ny virksomhetsstrategi for OsloMet 10.55 60 min 16/2023 Forslag til ny forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. 11.55 30 min LUNSJ 12.25 30 min Faglig bidrag: «Teaching Statistics without Sadistics – Omvendt klasserom i statistisk analyse». Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag. 12.55 5 min 22/2023- a+b) Referat Sentralt IDF Protokoll universitetsstyret 13.00 5 min 22/2023 e) Årsplan styresaker 13.05 20 min 22/2023 f) Rektors orienteringer 13.25 60 min 17/2023 Foreløpig rammefordeling for 2024-2026 14.25 15 min PAUSE 14.40 35 min 18/2023 Tertialrapport 15.15 25 min 22/2023 d) Studentombudets årsrapport 15.40 20 min 19/2023 Forhandlingsfullmakt - hovedtariffavtalenes pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2023 16.00 5 min Eventuelt 16.05 55 min Buffer