Tagget med pa22

Prostatakreft 1

113 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og klassifisering av prostatakreft

Prostatakreft 3

98 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i prognose og seneffekter ved prostatakreft

Prostatakreft 2

116 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i risikogrupper og behandling av prostatakreft

Behandling av kreft

107 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom

Generelt om kreft

109 views 10. mars 2023

Kreft er ikke èn sykdom, man et samlebegrep om mange sykdommer. Her gis en introduksjon til kreft, inkludert noen sentrale begreper

Metastasering

109 views 10. mars 2023

Kreftsykdommer har en evne til å spre seg i kroppen. Her gis en innføring spredningsmønster ved kreftsykdommer

Lungekreft 2

107 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i behandling, prognose og senskader ved lungekreft

Lungekreft 1

118 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og utredning ved lungekreft

Klassifisering av kreft

117 views 10. mars 2023

Hvordan man klassifiserer kreft med en innføring i TNM-systemet, og hvorfor klassifisering av kreft er viktig

Hva er kreft

125 views 10. mars 2023

Hva som kjennetegner kreftsykdommer, samt introduksjon av flere sentrale begreper.

Kreftepidemiologi

120 views 10. mars 2023

I Norge er det Kreftregisteret som har ansvar for kreftstatistikken, og her gis noen eksempler på epidemiologi fra denne

Risikofaktorer for kreft

122 views 10. mars 2023

Noen kreftsykdommer kan til en viss grad forebygges. Her gis en innføring i risikofaktorer for utvikling av kreftsykdom