Risikofaktorer for kreft

Noen kreftsykdommer kan til en viss grad forebygges. Her gis en innføring i risikofaktorer for utvikling av kreftsykdom