Tagget med kreft

Prostatakreft 1

23 views 10. mars 2023

Prostatakreft. Christina Tanem Møller gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og klassifisering av prostatakreft

Prostatakreft 3

14 views 10. mars 2023

Prostatakreft. Christina Tanem Møller gir en innføring i prognose og seneffekter ved prostatakreft

Prostatakreft 2

19 views 10. mars 2023

Prostatakreft. Christina Tanem Møller gir en innføring i risikogrupper og behandling av prostatakreft

Behandling av kreft

18 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom

Generelt om kreft

19 views 10. mars 2023

Kreft er ikke èn sykdom, man et samlebegrep om mange sykdommer. Her gis en introduksjon til kreft, inkludert noen sentrale begreper

Metastasering

19 views 10. mars 2023

Kreftsykdommer har en evne til å spre seg i kroppen. Her gis en innføring spredningsmønster ved kreftsykdommer

Lungekreft 2

20 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i behandling, prognose og senskader ved lungekreft

Lungekreft 1

23 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og utredning ved lungekreft

Klassifisering av kreft

14 views 10. mars 2023

Hvordan man klassifiserer kreft med en innføring i TNM-systemet, og hvorfor klassifisering av kreft er viktig

Hva er kreft

18 views 10. mars 2023

Hva som kjennetegner kreftsykdommer, samt introduksjon av flere sentrale begreper.

Kreftepidemiologi

17 views 10. mars 2023

I Norge er det Kreftregisteret som har ansvar for kreftstatistikken, og her gis noen eksempler på epidemiologi fra denne

Risikofaktorer for kreft

21 views 10. mars 2023

Noen kreftsykdommer kan til en viss grad forebygges. Her gis en innføring i risikofaktorer for utvikling av kreftsykdom