Metastasering

Kreftsykdommer har en evne til å spre seg i kroppen. Her gis en innføring spredningsmønster ved kreftsykdommer