Lungekreft 2

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i behandling, prognose og senskader ved lungekreft