Behandling av kreft

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom