Tagget med kreftbehandling

Behandling av kreft

130 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom